info@hideout.hu +36 30 564 2383 5400 Mezőtúr, Magyarország

Adatkezelési tájékoztató

A Hideout Homestead (továbbiakban: Adatkezelő) működésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a tagsági jogviszony miatt és az egyesületi működéshez kapcsolódó információ közlések teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók nála kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a tagfelvételhez és nyilvántartáshoz szükséges adatok: Felhasználónév (e-mail cím), jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím(ek), telefonszám(ok), lakcím (jogi tag esetén (cég)név, adószám, cégjegyzékszám, székhely), a regisztráció dátuma, időpontja, a felhasználó eszközének IP címe, hírlevél feliratkozási, adatkezelési hozzájárulás.

Az adatgyűjtés célja: a tagsággal járó szolgáltatások, információ közlések teljesítése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Hideout Homestead tagjai, munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a tagság megszűnését követő 60 napon belül törlésre kerülnek.

A regisztrált tag bármikor kérelmezheti az egyesületi adatkezelőnél a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, valamint a személyes adatainak helyesbítését.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált tag erre irányuló kérelmére elektronikus úton, e-mailben megadja a tájékoztatást, illetve elvégzi a kért adatmódosításokat.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár.

Az adatkezelő adatait és elérhetőségét az alábbi oldalon találja.